Zula

Silahlar

Nova
Nova

Nova

Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
86
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
84
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
+ 0

UTS15

UTS15
Nova
Nova

Nova

Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
86
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
84
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
+ 0

UTS15

UTS15
Nova
Nova

Nova

Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
86
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
84
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
+ 0

UTS15

UTS15
Nova
Nova

Nova

Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
86
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
84
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
+ 0

UTS15

UTS15
Nova
Nova

Nova

Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
86
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
84
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
+ 0

UTS15

UTS15
Nova
Nova

Nova

Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
86
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
84
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
+ 0

UTS15

UTS15
Nova
Nova

Nova

Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
86
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
84
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
+ 0

UTS15

UTS15
Nova
Nova

Nova

Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144